Aktualności

Zgłoszenia do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Do 19 czerwca zainteresowani przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych mogą zgłaszać się do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim weryfikacja projektów pod względem formalno-prawnym.
W 20-osobowym zespole znajdzie się pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych. W dniach 12 sierpnia - 6 września zespół zweryfikuje wnioski złożone przez mieszkańców do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. Zespół oceni wnioski pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.
Zgłoszenia mailem z podaniem imienia, nazwiska, nazwy organizacji oraz numeru telefonu kontaktowego można wysyłać na maila Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: srdpp@um.suwalki.pl.

07
Czerwiec