Aktualności

Zmiana władz w suwalskim oddziale PZERiI

Wybór nowego Przewodniczacącego suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów był jednym z głównych punktów Okręgowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w suwalskim ratuszu w czwartek 28 lutego. W obradach uczestniczyli delegaci z byłego województwa suwalskiego oraz goście: Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI, Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, Wojciech Pająk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Wiesława Kwaterska, Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów i Leszek Lewoc, dyrektor MOPR w Suwałkach.
Ponieważ po 10 latach z funkcją Przewodniczącego suwalskiego oddziału pożegnał się Tadeusz Chludziński, za współpracę dziękował mu Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. Prezydent wręczył również Tadeuszowi Chludzińskiemu Medal Prezydenta Miasta Suwałk. 
- Bardzo dziękuję za wieloletnią życzliwą współpracę - mówił Prezydent. - Przez 10 lat prowadził Pan z powodzeniem oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który jest największą organizacją skupiającą seniorów. Przez ten czas zawsze doświadczałem od Pana i członków Państwa organizacji życzliwości i ogromnego wsparcia, także w nowych inicjatywach, jak np. powołanie pierwszej w województwie Suwalskiej Rady Seniorów, której był Pan członkiem w latach 2015-2016. W kolejnych kadencjach również uczestniczyli przedstawiciele Państwa związku.
Dziękuję za Pana pracę na rzecz najstarszych suwalczan, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest bowiem jedną z najcenniejszych naszych organizacji.
Do podziękowań przyłączyli się także pozostali goście. Przewodnicząca Zarządu Głównego Elżbieta Ostrowska podziękowała także za zaproszenie do Suwałk, ponieważ w naszym mieście była pierwszy raz. Nie zabrakło więc okazji do rozmów na temat funkcjonowania suwlskiego okręgu, jak i poruszenia tematów bliskich emerytom w całej Polsce.  
W głosowaniu delegaci zdecydowali, że Tadeusza Chludzińskiego na stanowisku Przewodniczącego PZERiI zastąpi Krystyna Polkowska. Będzie ją wspomagał 14-osobowy Zarząd, w skład którego weszli przedstawiciele PZERiI z całego okręgu.

01
Marzec