olimpia

Informacja o zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach
 
Nazwa programu: „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
 
Zakres zadania obejmuje:

  • opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów,
  • rozbiórkę istniejącego boiska i budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach pola gry 20 m x 40 m z lekkim zadaszeniem łukowym do 800 m2 o konstrukcji samonośnej i wysokości nad polem gry 8 m.

Obiekt wyposażony zostanie w instalację elektryczną i oświetlenie wewnętrzne oprawami led, instalację fotowoltaiczną, instalację wod.-kan. wraz z przyłączem do sieci kanalizacyjnej, instalację grzewczą, instalację wentylacji i klimatyzacji. Zostanie wykonane zaplecze sanitarno-szatniowe. Po zakończeniu prac wewnętrznych zostanie wykonane zagospodarowanie terenu poprzez dojście do obiektu chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej polbruk. Wykonana zostanie również instalacja monitoringu, która zostanie zintegrowana z monitoringiem szkolnym. Obiekt wyposażony zostanie w mobilną strzelnicę laserową (wirtualną) na min. 4 stanowiska strzeleckie. Do obiektu zostanie zakupione wyposażenie sportowe.
 
W dniu 24.08.2023 r. między Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Suwałki została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.
 
Szacunkowy koszt całkowity zadania (zgodnie z umową o dofinansowanie): 4 451 600,00 zł, w tym dofinansowanie: 2 450 000,00 zł (55%)
 
Okres realizacji zadania: 2023 – 2024

wizualizacja obiektu

Zdjęcie: Wizualizacja boiska wielofunkcyjnego, źródło: MSiT.