Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomość - ul. A. Piłsudskiej
Nr działki:
33437/3
Cena
529 000,00 zł
Wadium
52 900,00 zł
Przetarg
17.06.2019
Wpłata wadium do: 13.06.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.4513 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00041067/9
Kształt: regularny
Aktualne zagospodarowanie: niezabudowana
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango