Aktualności

Jak dbać o dziedzictwo kulturowe

Kandydatów do Nagrody im. prof. A. Gieysztora, wręczanej od 2000 roku przez Fundację Kronenberga można zgłaszać do 20 października. Nagroda w wysokości 50 tysięcy złotych jest przyznawana za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Wśród laureatów są między innymi Norman Davies i Krzysztof Czyżewski.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora jest uważana za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych za osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury: państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji Kronenberga.

Zgłoszenia do jubileuszowej, piętnastej edycji konkursu można przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego pod adresem www.nagrodagieysztora.pl.

Ogłoszenie wyników w lutym 2014 roku.

logo nagroda Gieysztora

01
Październik