Aktualności

„Kulturalne” nagrody i stypendia

Mariola Mitros – animatorka kultury, Sławomir Filipowicz – historyk, archiwista, Karina Joanna Sosnowska – plastyczka, scenografka, animatora teatru oraz Artur Urbanowicz – pisarz, autor osadzonej na Suwalszczyźnie powieści grozy „Gałęziste” to tegoroczni stypendyści Miasta Suwałki, zajmujący się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Z kolei aż 13 osób i zespołów otrzymało od Czesława Renkiewicza, nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. Były również 4 nagrody jubileuszowe. W Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się w piątek (17 lutego) uroczystość wręczenia zarówno stypendiów i nagród.

Prowadzący zaprasza na scenę pierwszą parę stypendystów:  

Mariola Mitros – animatora kultury, Sławomir Filipowicz – historyk, archiwista otrzymali stypendium na projekt: Opracowanie ewidencyjne oraz informacyjne dokumentacji życia i działalności twórczej Andrzeja Strumiłły od 1927 roku do dzisiaj.

Karina Joanna Sosnowska – plastyczka, scenografka, animatora teatru otrzymała stypendium na realizację projektu pn. Moje Suwałki. W abstrakcji. Projekt ma charakter malarski, w jego ramach ma powstać 10 obrazów inspirowanych miastem Suwałki.

Prezydent i Zastępca Prezydenta wręczają umowę stypendialną i kwiaty.

Artur Urbanowicz – pisarz, autor osadzonej na Suwalszczyźnie powieści grozy „Gałęziste” otrzymał stypendium na realizację kolejnej powieści pod tytułem: Grzesznik. To powieść gangsterska, której akcja zostanie osadzona w Suwałkach i okolicznych miejscowościach.

Nagrody jubileuszowe otrzymali:

Jolanta Hinc-Mackiewicz- aktorka, reżyserka i instruktorka teatralna, która od 25 lat prowadzi pracownię Teatr Efemeryczny. Przez ten czas przez teatr przewinęły się setki wychowanków, niektórzy z nich zostali aktorami zawodowymi, inni zajmują się innego rodzaju twórczością artystyczną.

Nagrodę jubileuszową otrzymał również zespół Teatr Efemeryczny działający pod kierunkiem Jolanty Hinc- Mackiewicz przy Suwalskim Ośrodku Kultury.

Nagrodę jubileuszową otrzymał także Marek Lech Zborowski-Weychman- znany w Suwałkach animator kultury, autor piosenek, organizator wydarzeń artystycznych i kulturalnych, założyciel i opiekun Studia Piosenki „Beciaki”. Dzięki jego pracy i oddaniu już od 25 lat członkowie Studia kształcą swój talent, rozwijają się artystycznie zdobywając liczne nagrody w konkursach w kraju i zagranicą.

Suwalskie Studio Piosenki „Beciaki” działające pod kierunkiem Marka Lecha Zborowskiego –Weychmana otrzymało ostatnią z nagród jubileuszowych.

Nagrody indywidualne w dziedzinie kultury otrzymali:

Maja Kałęka - ma 9 lat i pomimo młodego wieku ma już na swoim koncie wiele sukcesów, jak np. występ w programie Telewizji Polskiej „Petersburski Music Show”, czy główne nagrody w konkursach wokalnych w Polsce i za granicą. Maja jest solistką Suwalskiego Studia Piosenki „Beciaki”.

Jakub Walendykiewicz ma 12 lat,, zdobywa wiele nagród w konkursach piosenki w Polsce i za granicą. Z sukcesem wziął udział w ogólnopolskim programie telewizji TVN „Hit! Hit! Hurra!”, gdzie znalazł się w gronie 22 uczestników wybranych spośród najbardziej utalentowanej młodzieży z całej Polski.

Monika Bogdanowiczma 12 lat i na swoim koncie wiele nagród w konkursach piosenki, solowe recitale, a także udział w programach TVN „Mali Giganci” oraz „Hit! Hit! Hurra!”.W 2016 r. została stypendystką Miasta Suwałki i wydała płytę „Za mała”. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Miasta Suwałk, często koncertuje w Suwałkach.

Magdalena Lewoc ma 19 lat i jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Przedmiotem jej muzycznych pasji są organy. W 2016 r. zdobyła II miejsce w Konkursie Organowym Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku. Nagrodzony program zaprezentowała podczas kilku koncertów organowych dla suwalskiej publiczności. Sama te koncerty zorganizowała i zaprosiła Suwalczan.

Kamila Sacharzewska ma 16 lat i jest uczennicą III klasy PSM II stopnia w Suwałkach.Jest utalentowaną i bardzo zdolną młodą pianistką. Od 2008 r. z sukcesami bierze udział w konkursach i festiwalach pianistycznych w kraju i poza jego granicami. Znakomicie promuje miasto i swoją szkołę.

Iryna Popova jest dyplomowanym pedagogiem Donieckiej Szkoły Kulturalno-Oświatowejna Ukrainie oraz Uniwersytetu Humanistycznego w Sankt Petersburgu. Za wkład w rozwój kultury Ukrainy odznaczona została Krzyżem Zasługi Ukrainy, aw 2011 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Ją Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Mihail Nikolov jest tancerzem i choreografem, instruktorem tańca w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jest wychowankiem rosyjskiej szkoły baletowej.Swój talent, pasję i serce wkłada w edukację artystyczną dzieci i młodzieży skupionych wokół Studio Dance Academy. Jego wychowankowie z powodzeniem biorą udział w przeglądach, konkursach i festiwalach tanecznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.Bez niego i jego tancerzy nie byłoby takich spektakli, jak : „Królowa Śniegu” czy „Alicja w Krainie Czarów”.

Studio DANCE ACADEMY przy Suwalskim Ośrodku Kultury. Grupa taneczna działa pod kierunkiem instruktora Mihaila Nikolova od 2013 roku. Tancerze z Dance Academy z powodzeniem biorą udział w przeglądach, konkursach i festiwalach tanecznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej,zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2016 r. Studio zdobyło m.in. Grand Prixna Międzynarodowym Festiwalu „Muszelki Wigier” oraz nagrodę główną na jednym z najważniejszych festiwali twórczości dziecięcej„Morning Star” w Bułgarii. Studio z dużym powodzeniem włącza się również w duże produkcje taneczne realizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury.

Anna Szafranowska to wokalistka, animator kultury, pedagog, instruktor śpiewu tradycyjnego oraz śpiewu gospel, dyrygentka i założycielka Suwałki Gospel Choir. Jest pomysłodawczynią cyklu edukacyjnego „Na Styku Kultur” oraz Festiwalu „Soulwałki Gospel Workshop”.

W 2016 r. Pani Anna Szafranowska została laureatką 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zdobyła II nagrodę w kategorii folklor - kontynuacja oraz poprowadziła jeden z odcinków cyklu telewizyjnego „Dzika Muzyka” (p.t. „Mozaika Suwalska”) nadawanego przez TVP Kultura.

Piotr Skowroński nauczyciel akordeonu w PSM I i II st. w Suwałkach. Swoimi działaniami przyczynia się do upowszechniania kultury oraz promocji Suwałk. Uczniowie Piotra Skowrońskiego z powodzeniem występują na rzecz środowiska lokalnego i podczas konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Piotr Skowroński jest członkiem i współzałożycielem Meadow Quartet z Gdańska. Na przestrzeni lat grupa muzyków zarejestrowała 3 płyty z własną muzyką.Mamy nadzieję, że będziemy mogli wkrótce usłyszeć ten zespół również w Suwałkach.

Zespół OCEAN ŻYCIA członkowie chóru działającego przy Suwalskim Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów realizują swoje artystyczne pasje, włączają się w życie społeczne i kulturalne miasta Suwałk. Widać ich i słychać w wielu przestrzeniach miasta – są zawsze uśmiechnięci i rozśpiewani. Śpiew i występy to ich pomysł na życie. Znakomicie promują Miasto Suwałki.

Fotograficy Hubert Stojanowski i jego syn Miłosz. Ojciec i syn połączyli pasję związaną z fotografią i z zamiłowaniem do piękna Suwalszczyzny.Efektem jest blog fotograficzny „Sudawcy. Ojciec i syn o Suwalszczyźnie”. Blog szybko stał się medialnym sukcesem – programy o tym przedsięwzięciu ukazały się w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i w Radiu Białystok, a sam blog znalazł się w finale konkursu na Blog Roku. Ich artystyczna działalność znakomicie promuje urodę Suwałki Suwalszczyzny.

„TEAM MOTYLE” Studio Tańca Dance Zone Studio Tańca „Dance Zone” Zespół „Team Motyle” to grupa działająca od 2011 r. pod kierunkiem Anny Śliżewskiej. ZajęliI miejsce na Mistrzostwach Świata w Libercu. W 2016 roku zespół zdobył dwa II miejsca na Mistrzostwach Polski World Artistic Dance Federation, Grand Prix oraz dwa miejsca pierwsze w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Brodnicy, Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu „SPACE” w Wilnie. Ta działalność znakomicie promuje Suwałki w kraju i za granicą.

- Chciałbym serdecznie pogratulować tegorocznym stypendystom oraz osobom nagrodzonym za zaangażowanie w życie kulturalne Suwałk. Dzięki Wam Suwalczanie mogą obcować z różnego rodzaju wydarzeniami– podsumował spotkanie Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Mam nadzieję, że dalej będziecie wszyscy pracować na rzecz rozpowszechniania szeroko rozumianej kultury w naszym mieście – dodał Prezydent Suwałk.

20
Luty