Aktualności

„Kulturalne” nagrody i stypendia

Magdalena Sowul – muzyk, kompozytor i wokalistka, Grażyna Serafin – pisarka oraz Paweł Urbanowicz – tancerz, reżyser choreograf  to tegoroczni stypendyści Miasta Suwałki, zajmujący się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Z kolei aż 7 osób i zespołów otrzymało od Czesława Renkiewicza, nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. Były również 3 nagrody jubileuszowe. W Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się w piątek (16 lutego) uroczystość wręczenia zarówno stypendiów i nagród.

- Chciałbym serdecznie pogratulować tegorocznym stypendystom oraz osobom nagrodzonym za zaangażowanie w życie kulturalne Suwałk. Dzięki Wam Suwalczanie mogą obcować z różnego rodzaju wydarzeniami– podsumował spotkanie Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Mam nadzieję, że dalej będziecie wszyscy pracować na rzecz rozpowszechniania szeroko rozumianej kultury w naszym mieście – dodał Prezydent Suwałk.

Stypendia Miasta Suwałki w dziedzinie kultury w 2018 roku.

Pani Magdalena Sowul jest muzykiem, kompozytorem  i  wokalistką, gra na klarnecie w Suwalskiej Orkiestrze Kameralnej i Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. Jest również pedagogiem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Współpracuje z Teatrem „Węgajty” i Teatrem 21, gdzie tworzy muzykę do spektakli. W ubiegłym roku  została laureatką 47. Edycji Festiwalu FAMA w Świnoujściu w kategorii „Wokalistka”

Magdalena Sowul otrzymała stypendium na projekt: Wydanie i promocja debiutanckiej płyty zespołu UGLA

Pani Grażyna Serafin –nauczyciela, znana suwalska pisarka dla dzieci, autorka radiowych audycji skierowanych do najmłodszych słuchaczy, animatora kultury. Pani Grażyna Serafin otrzymała stypendium na projekt: Książka o postaciach związanych i znaczących dla Suwałk (tytuł roboczy) „Suwalskie Portrety

Kolejnym stypendystą w 2018 roku został Paweł Urbanowicz – tancerz, reżyser, choreograf absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydział Teatru Tańca w Bytomiu (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), członek Stowarzyszenia Living Space Theatre. Od stycznia 2018 roku rozpoczął pracę nad spektaklem „We_selle” w chor. Wojciecha Mochnieja (W&M Physical Theatre w Calgary, Kanada).

Paweł Urbanowicz otrzymał stypendium na realizację projektu pod  tytułem: „Produkcja i prezentacja prapremiery spektaklu teatru tańca pt. „Ipsum” (tytuł roboczy)”

 

Nagrody w dziedzinie kultury.

Laureatem nagrody dorocznej za 2017 r. zostało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

UTW w Suwałkach działa od 1999 roku. Od ponad 18 lat aktywnie wspiera seniorów. Jego członkowie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym Suwałk, realizując swoje pasje twórcze w zespołach artystycznych „Złota Jesień” i „Srebrne Pierwiosnki” oraz w grupie teatralno-kabaretowej „Uniwersalni”. Uniwersytet jest organizatorem licznych koncertów, wykładów, prelekcji, przedstawień. W czerwcu 2017 r. na X Juwenaliach Trzeciego Wielu w Warszawie zespół „Złota Jesień” zdobył I miejsce w kategorii Zespół. Stowarzyszenie otrzymał nagrodę Miasta Suwałki za działania na rzecz osób starszych w dziedzinie upowszechniania kultury oraz  integracji społecznej.

Laureatem został Zespół „Suwalskie Starszaki”

Zespół działa stosunkowo krótko, bo od niespełna półtora roku, ale można powiedzieć,
że na suwalską scenę senioralną wszedł, jak burza. Tylko w 2017 r. dał 22 koncerty angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne i społeczne w naszym mieście.

Zespół otrzymał nagrodę Miasta Suwałki za szczególne zaangażowanie oraz aktywizację kulturalną, artystyczną i społeczną suwalskich seniorów.

Laureatem nagrody zostało Studio Piosenki „Beciaki”

W ubiegłym roku Studio obchodziło 25-lecie działalności. Koncert zorganizowany z tej okazji zgromadził ponad 500 osób. Młodzi wokaliści ze Studia co roku zdobywają liczne nagrody
w konkursach piosenki w Polsce i za granicą. Również w roku 2017 wychowankowie Studia zajęli pierwsze miejsca na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Studio otrzymało nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie wokalistyki.

Laureatem nagrody została Anna Śliżewska

Anna Śliżewska jest instruktorem i choreografem w Studiu Tańca „Dance Zone”.
W prowadzonych przez nią grupach tańczy ok. 80 dziewcząt w wieku od 7 do 13 lat. Praca pani Anny Śliżewskiej wysoko jest oceniana  przez rodziców oraz osoby z nią współpracujące. Efektem jej działalności są liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty. Również w 2017 r. prowadzone przez panią Śliżewską zespoły wygrały Mistrzostwa Polski, międzynarodowe
i ogólnopolskie konkursy tańca. Pani Anna Śliżewska otrzymała nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej i tańca.

Laureatem nagrody została pani Kamila Sacharzewska

Kamila Sacharzewska jest uczennicą IV klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Suwałkach oraz uczennicą I klasy Liceum nr 2 w Suwałkach, jest również utalentowaną pianistką, laureatką wielu nagród w konkursach krajowych i zagranicznych, między innymi w Rydze, Budapeszcie, Rzeszowie i Koninie.

Pani Kamila Sacharzewska otrzymała nagrodę w dziedzinie kultury za 2017 rok za szczególne osiągnięcie w dziedzinie pianistyki.

Laureatem nagrody w dziedzinie kultury została Karolina Kuśmierz

Karolina Kuśierz od 5 lat jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Suwałkach. Jest również odnoszącą sukcesy młodą pianistką. W 2017 r. zdobyła między innymi główną nagrodę  w międzynarodowym konkursie Golden Classical Music Awards International Competition i swoje umiejętności będzie miała szanse  zaprezentować 14 marca 2018 r.  w Carnegie Hall w Nowym Jorku, gdzie wykona Preludium Rachmaninowa.

Pani Karolina Kuśmierz otrzymała nagrodę w dziedzinie kultury za 2017 rok za szczególne osiągnięcie w dziedzinie pianistyki.

Laureatem nagrody w dziedzinie kultury Krzysztof Krzesicki

Krzysztof Krzesicki jest kapelmistrzem, aranżerem i akompaniatorem  Zespołu Pieśni Tańca „Suwalszczyzna”. W roku 2017 utworzył duet AKO-PIANO z akordeonistą  Piotrem Skowrońskim, występujący w suwalskich placówkach oświatowych. Organizował i propagował koncerty muzyczne w szkołach i przedszkolach.

Pan Krzysztof Krzesicki  otrzymał nagrodę w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania lokalnego dziedzictwa muzycznego Suwalszczyzny.

 

Nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki w dziedzinie kultury i ochrony  dziedzictwa kulturowego otrzymali:

  1. Pani Mirosława Małgorzata Wojdełko za 35 lat pracy jako instruktor tańca ludowego.

Pani Mirosława Małgorzata Wojdełko nieprzerwanie od 1981 r. prowadzi Zespół Pieśni Tańca Suwalszczyzna. Pod jej kierownictwem zespół zmienił formułę  i główny nacisk położony jest na pielęgnowanie i upowszechnianie unikatowych tradycji  i kultury Suwalszczyzny.

Pani Wojdełko jest jedną z najbardziej zasłużonych osób dla ochrony i upowszechniania rodzimego dziedzictwa kulturowego. Swoją pasją i miłością do folkloru Suwalszczyzny zaraziła kilka pokoleń suwalczan.

  1. Pani Marlena Borowska w związku z 20-leciem działalności artystycznej
    i 25-leciem działalności pedagogicznej.

Pani  Marlena Borowska jest koncertującą w kraju i poza jego granicami uznaną sopranistką, organizatorką wielu imprez muzycznych o charakterze edukacyjnym  i artystycznym. Jest wybitnym pedagogiem - jej wychowankowie zdobyli ponad 70 nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

  1. Pan Janusz Kopciał w związku 25- leciem Oficyny Wydawniczej „Hańcza”

Pan Janusz Kopciał jest nestorem suwalskiej kultury. Współtworzył struktury organizacyjne jednostek kultury w Suwałkach i w dawnym województwie suwalskim. Nauczyciel, bibliotekarz, dziennikarz, wybitny regionoznawca. W założonym przez siebie 25 lat temu wydawnictwie „Hańcza” wydał ok. 50 książek upowszechniających wiedzę na temat Suwalszczyzny, postaci z nią związanymi oraz twórczości rodzimych autorów.

16
Luty