Aktualności

Nagrody w dziedzinie kultury

Urząd Miejski w Suwałkach przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Mecenas Kultury Suwałk upływa 15 grudnia. Wzór wniosku o nagrody stanowi załącznik do uchwały nr XXVI/248/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. i można go znaleźć tutaj.

Wnioski o nagrody doroczne mogą składać jedynie uprawnione podmioty, to jest:

1) komisja Rady Miejskiej w Suwałkach właściwa do spraw kultury;

2) miejskie instytucje kultury oraz inne instytucje artystyczne, kulturalne i wydawnicze;

3) związki twórców i inne organizacje pozarządowe.

Wnioski o nagrody można składać osobiście lub drogą pocztową w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z o dopiskiem na kopercie: „Wniosek o Nagrodę Miasta Suwałki w dziedzinie kultury”.

13
Grudzień