Aktualności

Pieniądze na kulturę

Prezydent Suwałk ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku. Tutaj znajduje się zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk

06
Grudzień