Stron 874 z 922


Rozwój szkół zawodowych
Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach jest jedną z 20 szkół w kraju biorących udział w projekcie „Czas na staż – regionalny program dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach”   „Czas na staż – regionalny pro...
Czytaj więcej
Unijne wsparcie cyfryzacji
Jaki wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki będzie miała w najbliższym czasie cyfryzacja? Jakimi kompetencjami w tym zakresie będziemy musieli się wykazać? W jaki sposób możemy przyspieszyć tempo rozwoju społeczno-gospodarczego? Na te i...
Czytaj więcej
XII Przegląd Kolęd i Pastorałek
W środę 18 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach, z Przedszkola nr 8 z Odd...
Czytaj więcej
Budżet Suwałk na 2014 rok przyjęty
19 głosami za, przy 3 głosach sprzeciwu, suwalscy radni przyjęli w środę (18.12.2013r.) budżet Suwałk na 2014 rok. Dochody ogółem wyniosą 302.088.649 zł, wydatki sięgną 305.497.350 zł - w wyniku czego planowany deficyt  budżetu miasta wyniesie 3.408....
Czytaj więcej
Pierwszy Suwalski Kongres Obywatelski
O tym, jak powinna wyglądać współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i czy organizacje pozarządowe powinny się zrzeszać dyskutowali  wczoraj w sali hotelu Akvilon uczestnicy I Suwalskiego Kongresu Obywatelskiego. Spotkanie odbyło się z inicj...
Czytaj więcej
Tydzień w Suwałkach - wydanie z dnia 18.12.2013r.
Prezentujemy podsumowanie najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Suwałkach, w minionym tygodniu (10-17.12.2013r.). W materiale można obejrzeć: - Energetyczna grupa zakupowa w Suwałkach - więcej informacji TUTAJ, - Innovation Circle Network -...
Czytaj więcej
Obwodnica Suwałk w przygotowaniu
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz z Andrzejem Chuchnowskim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach spotkali się we wtorek (17.12.2013r.) w Warszawie z Lechem Witeckim, p.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszaw...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk. Zlecenie real...
Czytaj więcej
Ponowne ogłoszenie konkursu ofert
Prezydent Miasta Suwałk ponownie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...
Czytaj więcej
Suwałki przyjazne biznesowi
Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" opublikował artykuł nt. polityki proinwestycyjnej zorientowanej na pozyskanie nowych inwestorów, tak krajowych, jak i zagranicznych w Suwałkach. Artykuł można przeczytać TUTAJ.
Czytaj więcej
Stron 874 z 922