Stron 873 z 920


Otwarty konkurs ofert
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk. Zlecenie real...
Czytaj więcej
Ponowne ogłoszenie konkursu ofert
Prezydent Miasta Suwałk ponownie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...
Czytaj więcej
Suwałki przyjazne biznesowi
Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" opublikował artykuł nt. polityki proinwestycyjnej zorientowanej na pozyskanie nowych inwestorów, tak krajowych, jak i zagranicznych w Suwałkach. Artykuł można przeczytać TUTAJ.
Czytaj więcej
Sesja etnograficzna
Na seminarium popularnonaukowe pt. „Świętojańskie (kupalne) i dożynkowe tradycje obrzędowe sprzed XIX wieku na terenach wschodniej Polski i Europy” zaprasza w piątek 20 grudnia w godzinach 10-16 Suwalski Ośrodek Kultury. Spotkanie odbędzie się w sali...
Czytaj więcej
"Shirley-ka" zdobyła Złotą Podkowę Pegaza
Elżbieta Ołubek z Tomaszowa Mazowieckiego zdobyła Grand Prix w X Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem. Jury po obejrzeniu 28 prezentacji konkursowych uznało,  że najlepszym monodramem "O Złotą Podkowę Pegaza" był  „Shirley-ka” w reżyserii Anny Now...
Czytaj więcej
Wigilia Miejska
Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Pawłem Chuchnowskim zapraszają Mieszkańców Suwałk w sobotę 21 grudnia na Wigilię Miejską w patio ratusza.   Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12 świąteczny...
Czytaj więcej
Piłkarska sobota
W sobotę (14.12.2013r.) rozegrano dwa turnieje na obiektach sportowych suwalskiego Zespołu Szkół nr 3. W hali odbył się już III Mikołajkowy Turniej dla młodych piłkarzy o puchar Wojciecha Kowalewskiego, byłego reprezentanta Polski. Równolegle na orli...
Czytaj więcej
III tura aplikacyjna do działania 4.2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - ogłasza nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 IV priorytetu. ...
Czytaj więcej
Nagrody w dziedzinie kultury
Urząd Miejski w Suwałkach przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Mecenas Kultury Suwałk upływa 15 grudnia. Wzór wniosku o nagrody stanowi załącznik do uchwały nr XXVI/248/08 Rady Miejs...
Czytaj więcej
XLIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach
Porządek XLIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz. 15.30 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach.   1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr XLII/2013 obrad Rady Mi...
Czytaj więcej
Stron 873 z 920