Stron 877 z 905


Zwycięska Cantilena
Cantilena po raz kolejny najlepsza w Polsce! Suwalski chór okazał się najlepszy spośród 15 chórów biorących udział w finale XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Jury pod przewodnictwem prof. Benedykta Błoń...
Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE (SPECJALISTA IT)
Zamawiający – Gmina Miasto Suwałki – w związku z realizacją projektu pn. „Suwalski Internet równych szans”, który jest dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Prioryteto...
Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE (OBSŁUGA SWIETLICY INTERNETOWEJ)
Zamawiający – Gmina Miasto Suwałki – w związku z realizacją projektu pn. „Suwalski Internet równych szans”, poszukuje opiekuna świetlicy internetowej dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym utworzonej w ramach przedmiotowego projektu w Zespole Szk...
Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE (OBSŁUGA SWIETLICY INTERNETOWEJ)
Zamawiający – Gmina Miasto Suwałki – w związku z realizacją projektu pn. „Suwalski Internet równych szans”, poszukuje opiekuna świetlicy internetowej dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym utworzonej w ramach przedmiotowego projektu w Placówce Op...
Czytaj więcej
Suwałki w 2020 roku?
W Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyła się konferencja prasowa na której Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz z zastępcą Łukaszem Kurzyną przedstawili cel powołania „Zespołu do spraw optymalizacji wykorzystania środków finansowych Unii Europejsk...
Czytaj więcej
ODDAJ GŁOS!!! Ankieta "Suwałki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020"
Czytaj więcej
„Patriotyzm współczesnego Polaka”
Prezydent Miasta Suwałk zaprasza dzieci i uczniów z suwalskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie pn. „Patriotyzm współczesnego Polaka”.   Do pobrania: Patriotyzm współczesnego Po...
Czytaj więcej
Zaproszenie na seminarium
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na seminarium informacyjne realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacy...
Czytaj więcej
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.Podane terminy odnoszą się do Priorytetów ...
Czytaj więcej
Dotacja dla Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju spo...
Czytaj więcej
Stron 877 z 905