Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 73


Konkurs Polski Produkt Przyszłości
600 tys. zł czeka na zwycięzców konkursu „Polski Produkt Przyszłości” (XXIII edycja), organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs organizowany jest w trzech katego...
Czytaj więcej
Ankieta dla przedsiębiorców – usługi online w województwie podlaskim
Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego, chcielibyśmy serdecznie Was zaprosić do udziału w ankiecie, która pozwoli poznać Wasze opinie i potrzeby odnośnie usług elektronicznych, świadczonych przez urzędy w naszym regionie. Jakich usług...
Czytaj więcej
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Czytaj więcej
Pożyczki 0% dla przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...
Czytaj więcej
: Tarcza antykryzysowa „4”
W dniu 23 czerwca br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 19 czerwca 2020 roku „o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 ora...
Czytaj więcej
Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskie...
Czytaj więcej
Wideokonferencje PARP nt. Tarczy Antykryzysowej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl edukacyjnych wideokonferencji nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finans&oac...
Czytaj więcej
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o wsparciu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych (COVID-19)
Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, od dnia 15.04.2020 r., uruchamia nabór wniosków na: 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczen...
Czytaj więcej
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców z ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi ...
Czytaj więcej
Wsparcie dla przedsiębiorców z Suwałk w ramach Tarczy Antykryzysowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 73