Aktualności

3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 7 z 75


: Tarcza antykryzysowa „4”
W dniu 23 czerwca br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 19 czerwca 2020 roku „o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 ora...
Czytaj więcej
Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskie...
Czytaj więcej
Wideokonferencje PARP nt. Tarczy Antykryzysowej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl edukacyjnych wideokonferencji nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finans&oac...
Czytaj więcej
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o wsparciu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych (COVID-19)
Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, od dnia 15.04.2020 r., uruchamia nabór wniosków na: 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczen...
Czytaj więcej
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców z ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi ...
Czytaj więcej
Wsparcie dla przedsiębiorców z Suwałk w ramach Tarczy Antykryzysowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ...
Czytaj więcej
#Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców - nowe informacje
W związku z rozwijającą się pandemią związaną z wirusem COVID-19 – popularnie zwanym koronawirusem Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk postanowił przygotować „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. Dzięki propozycjom, ...
Czytaj więcej
Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców - nowe informacje
W związku z rozwijającą się pandemią związaną z wirusem COVID-19 – popularnie zwanym koronawirusem Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk postanowił przygotować „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. Dzięki propozycjom, ...
Czytaj więcej
Bezpłatne warsztaty dla MŚP „Jak sprzedawać za granice przez Internet z małą pomocą od Google”
14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach odbędą się bezpłatne warsztaty: Jak sprzedawać za granice przez Internet z małą pomocą od Google.Na wydarzenie zapraszamy małe i ś...
Czytaj więcej
Komunikat!
Do piątku, 13 grudnia 2019 r. mieszkańcy Suwałk mogą wnosić swoje uwagi ws. przebiegu trasy Rail Baltica przez Suwałki. Z trasą przebiegu linii kolejowej przez miasto można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 7 z 75