Aktualności

Powołanie komisji ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Zarządzenie nr 115/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

11
Marzec