Aktualności

Powołanie zespołu do rozpatrywania wniosków złożonych w naborach z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu

Zarządzenie Nr 502/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania wniosków złożonych w naborach z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu.

02
Styczeń