Aktualności

Stron 65 z 71


XLI sesja Rady Miejskiej w Suwałkach
Podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 października 2013 r. radni między innymi: 1. Przyjęli protokół nr XL/2013 z dnia 25 września 2013 r. obrad Rady Miejskiej w Suwałkach. 2. Przyjęli Informacje o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wy...
Czytaj więcej
Informacja o wykazie nieruchomości na sprzedaż
Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk prze...
Czytaj więcej
Trzech Prezydentów i Marszałek w Suwałkach
W suwalskim Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego z udziałem Prezydentów: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Gościem był Marszałek Województwa Podlaskiego.  W rozmowach na temat perspektyw rozwoju Białegostoku, Łomży i S...
Czytaj więcej
Prodexpo 2014 w Moskwie
Informujemy, iż 21 października br. został ogłoszony nabór uzupełniający dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor spożywczy) na uczestnictwo w Prodexpo 2014 odbywających się w terminie 10 - 14 lutego 2014 r. w Moskwie. Udział w targach jest o...
Czytaj więcej
Suwałki w 2020 roku?
W Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyła się konferencja prasowa na której Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz z zastępcą Łukaszem Kurzyną przedstawili cel powołania „Zespołu do spraw optymalizacji wykorzystania środków finansowych Unii Europejsk...
Czytaj więcej
ODDAJ GŁOS!!! Ankieta "Suwałki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020"
Czytaj więcej
Zaproszenie na seminarium
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na seminarium informacyjne realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacy...
Czytaj więcej
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.Podane terminy odnoszą się do Priorytetów ...
Czytaj więcej
Przyłącz się do sieci gazowniczej
Polska Spółka Gazownictwa zachęca do przyłączania się do powstającej w Suwałkach sieci gazowej. Na terenie naszego miasta realizowany jest wart ponad 20 milionów złotych projekt, dzięki któremu dostęp do gazu ziemnego będą mieli mieszkańcy z terenów ...
Czytaj więcej
Razem w sprawie budowy fragmentu S61
Czesław Renkiewicz - Prezydent Suwałk, Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski, Tadeusz Chołko - Wójt Gminy Suwałki oraz Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy Szypliszki podpisali dziś wspólne pismo skierowane do Jerzego Doroszkiewicza, dyrektora GDDKiA w Bi...
Czytaj więcej
Stron 65 z 71