Aktualności

Festyn ekologicznyW dniach 17.06.2021 r. - 18.06.2021 r. na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach odbył się Festyn ekologiczny dla uczniów klas III – VI suwalskich szkół podstawowych. Organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Suwałk, w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej. Realizatorem była natomiast Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielsko-Białej.

Udział wzięło 7 szkół podstawowych – ponad 800 uczestników. Jednakże ze względu na obostrzenia pandemiczne na Festynie mogli przebywać jednocześnie uczniowie tylko jednej szkoły (maksymalnie 130 osób) – szkoły wymieniały się, aby nie miały ze sobą kontaktu.

Festyn miał formę 6 warsztatów tematycznych (w rozstawionych namiotach), dotyczących zagadnień w zakresie odpadów komunalnych, elektroodpadów, odnawialnych źródeł energii, dbałości o środowisko. Pomiędzy warsztatami odbył się Happening „Zielona Ręka” (30 – minutowe widowisko z udziałem szczudlarza).

Uczniowie byli bardzo zaangażowani i zainteresowani przebiegiem Festynu, chętnie brali udział w warsztatach. Dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo zmniejszyć zużycie wody i prądu podczas codziennych czynności domowych, jak kompostowanie odpadów organicznych ogranicza ilość śmieci na wysypisku i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Poruszona została także kwestia powstającego smogu. Dzieci miały możliwość skorzystania ze stanowiska, na którym były zamontowane rowery z prądnicami. Młodzi ludzie „pedałując na rowerach” wytwarzali prąd napędzając komputer oraz rzutnik, który wyświetlał pokaz multimedialny dotyczący transportu niskoemisyjnego.
 
 

 
Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap” i zostało dofinansowane z Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

18
Czerwiec