W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja druga) Miasto Suwałki realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap”
 
W ramach inwestycji planuje się: 
- wybudowanie nowego pawilonu na 11 oddziałów szkolnych,
- wybudowanie nowego budynku sali gimnastycznej,
- zagospodarowanie terenu,
- przebudowę bloku żywieniowego oraz dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych przepisów w zakresie warunków ewakuacyjnych.
 
Podpisano następujące umowy z wykonawcami robót budowlanych:
1) Wykonawca 1: REM - BUD Sp. z o. o., wynagrodzenie zgodnie z umową 25 139 878,45 zł, umowę nr ZP/21/2023 podpisano 04.05.2023 r.
2) Wykonawca 2: BMP MACIEJ PONIKWICKI, wynagrodzenie zgodnie z umową 1 567 128,79 zł, umowę nr ZP/22/2023 podpisano 04.05.2023 r.
 
Całkowita wartość inwestycji zgodnie z promesą: 26 707 007,24 zł,
 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 21.250 000,00 zł
 
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 10.08.2024 r.