Poniżej znajdują się wykazy organizacji pozarządowych z siedzibą w Suwałkach: 

Fundacje

Stowarzyszenia KRS
Terenowe jednoski organizacyjne stowarzyszeń

Stowarzyszenia zwykłe