Aktualności

„Aktywna tablica” dla suwalskich szkół

70.000 złotych otrzymały cztery suwalskie szkoły na zakup interaktywnych monitorów dotykowych. Sprzęt będzie stanowił doskonałą i nowoczesną pomoc, która ma za zadanie wpłynąć na polepszenie odbioru treści edukacyjnych. 54.000 złotych to dotacja z budżetu Państwa. Reszta środków pochodzi z budżetu Miasta Suwałki.

- Dzięki zakupowi tablic interaktywnych lekcje staną się ciekawsze. Dzięki temu uczniowie bardziej skupią swoją uwagę na przekazywane treści, które będą przyswajane w stopniu zdecydowanie wyższym – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Szkoły, które otrzymały wsparcie to:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach - dotacja w wysokości 14.000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach - dotacja w wysokości 14.000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach - dotacja w wysokości 14.000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach - dotacja w wysokości 14.000,00 zł,

Dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 56.000,00 zł, natomiast wkład własny Miasta Suwałki 14.000,00 zł.

Wsparcie zostało udzielone w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”          

05
Lipiec