Aktualności

Dofinansowanie z projektu „Zdalna Szkoła +”

Miasto Suwałki pozyskało kolejne środki finansowe na zakup laptopów do szkół. W ramach projektu pn. „Miasto Suwałki – Zdalna szkoła+” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W sumie na laptopy dla uczniów i nauczycieli pozyskano 165.000,00 zł.

80 laptopów trafi do ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

22
Czerwiec