Aktualności

Gala Ucznia Zdolnego – nauka

Prawie 100 tys. zł trafiło w środę (17 października) do uczniów suwalskich szkół. To suma stypendiów i nagród przyznanych młodym ludziom w ramach miejskiego programu Zdolny Suwalczanin w dziedzinie nauka. Uroczysta gala, na której władze miasta rozdały stypendia, nagrody i listy gratulacyjne uczniom i ich rodzicom odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. To drugie takie wydarzenie. Tydzień temu do uczniów trafiły stypendia i nagrody w dziedzinie sport.

– Spotykamy się dziś aby uhonorować uczniów, którzy mają olbrzymie osiągnięcia naukowe, ale również złożyć gratulacje rodzicom tych młodych osób. Od tych wyróżnionych osób, jestem pewien, w przyszłości będzie wiele zależało w naszym mieście, regionie, a nawet kraju, będą zajmowali wiele eksponowanych stanowisk. Z wielką przyjemnością gratuluję wszystkich uhonorowanym, dziękuję ich rodzicom i nauczycielem – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W środę do uczniów suwalskich szkół wszystkich szczebli trafiło 75 wyróżnień – 37 stypendiów i 38 nagród, na w sumie 100 tys. zł. Ale to nie wszystko. Były również nagrody dla innowacyjnych bibliotek, świetlic i pieniądze dla szkół, które mają dobre wyniki w nauczaniu. W sumie 670 tys. zł. Najwięcej, bo prawie 300 tys. zł otrzymało I Liceum Ogólnokształcące, które przygotowuje się do wprowadzenia międzynarodowej matury.

Założenia Programu Zdolny Suwalczanin, przedstawiła zebranym Ewa Sidorek, Zastępca Prezydenta Suwałk, odpowiedzialna za oświatę w mieście.

Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”

 • W Mieście Suwałki od 2016 r. funkcjonuje Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
 • Cel główny programu – tworzenie systemowych, skoordynowanych rozwiązań i przyjaznego środowiska na rzecz wspierania uzdolnień i wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego przez instytucje.
 • Cele szczegółowe programu:

 1. inspirowanie suwalskiego środowiska do podejmowania działań na rzecz wspierania uczniów zdolnych,
 2. współdziałanie z instytucjami w obszarze wspierania uczniów zdolnych,
 3. wypracowanie szczegółowych rozwiązań w obszarze wspierania uczniów zdolnych,
 4. rozwijanie kompetencji specjalistycznych osób, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, pracujących na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji z tego zakresu,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień,
 6. stymulowanie rozwoju uczniów zdolnych,
 7. motywowanie uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach, przeglądach, festiwalach i zawodach sportowych,
 8. zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności w nauce, kulturze i sporcie,
 9. wsparcie finansowe działań na rzecz uczniów zdolnych.

Konkurs na dofinansowanie realizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć naukowych dla uczniów zdolnych

Zajęcia realizowane były w ramach Konkursu na dofinansowanie realizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć naukowych dla uczniów zdolnych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk otrzymały 23 projekty na łączną kwotę 42.450,00 zł.

Głównym celem konkursu jest tworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień uczniów, stymulowanie rozwoju uczniów zdolnych, motywowanie uczniów do udziału konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach, zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności w nauce, wsparcie finansowe działań na rzecz uczniów zdolnych. Wnioskodawcami o dofinansowanie zajęć naukowych w ramach konkursu byli nauczyciele ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Zajęcia naukowe są adresowane do uczniów zdolnych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, zamieszkałych w Mieście Suwałki.

Konkurs na dofinansowanie realizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć naukowych dla uczniów zdolnych

W roku szkolnym 2018/2019 również będą realizowane zajęcia naukowe dla uczniów zdolnych w ramach realizacji Programu „Zdolny Suwalczanin”.

Nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie realizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć naukowych dla uczniów zdolnych został już zakończony. Obecnie trwają posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej wnioski. Preferowane i rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu będą wnioski na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia naukowe przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach lub turniejach.

Do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w wyznaczonym regulaminowo terminie, wpłynęły 42 wnioski na przyznanie dofinansowania w ramach konkursu. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu zostanie przekazana do szkół do końca października 2018 r.

Konkurs „Rozwijam swoje pasje”

Autorami projektów są uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Najciekawsze projekty mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie do 5.000,00 zł.

W poprzednim roku szkolnym w 5 szkołach realizowano 13 projektów na łączną kwotę około 50.000,00 zł. Dofinansowane projekty dotyczyły m.in.: przygotowania wystawy prac plastycznych i fotografii prezentujących zabytki i ciekawe miejsca w Suwałkach, prezentacji wierszy, piosenek i legend o Suwalszczyźnie; zachęcania uczniów do czytania poezji; realizacji spektakli teatralnych; wędrówek śladami przeszłości pod kątem wielokulturowości Suwałk; warsztatów animacji; powstania koła strzeleckiego; profesjonalnych warsztatów filmowych; stworzenia „Galerii pod schodami”; zajęć z profesjonalnego odręcznego rysunku „z natury”.

Konkurs „Rozwijam swoje pasje”

W roku szkolnym 2018/2019 w suwalskich szkołach również będą realizowane projekty w ramach Konkursu „Rozwijam swoje pasje”.

Nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie realizacji projektów został już zakończony. Obecnie trwają posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej wnioski.

Do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w wyznaczonym regulaminowo terminie, wpłynęły 23 wnioski na przyznanie dofinansowania w ramach konkursu.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu zostanie przekazana do szkół do końca października 2018 r.

„Zdolny Suwalczanin” – zajęcia matematyczne w ILO w Suwałkach

W ramach realizacji Programu „Zdolny Suwalczanin” w 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zorganizowane zostały pozalekcyjne zajęcia matematyczne dla uczniów kl. II i III gimnazjów oraz kl. I szkół ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie matematyki. Na ten cel z budżetu Miasta Suwałki przeznaczono około 5.000,00 zł. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole odbywały się również zajęcia naukowe oraz obóz matematyczny przygotowujący uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach w zakresie matematyki. Z budżetu Miasta Suwałk na ten cel przeznaczono około 9.000,00 zł.

„Zdolny Suwalczanin” i chemia

W realizację Programu „Zdolny Suwalczanin” aktywnie włączyło się III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.

W grudniu 2017 r. Miasto Suwałki wsparło finansowo szkołę w zakupie pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej. Liceum dysponuje wieloma odczynnikami i urządzeniami laboratoryjnymi, chce dzielić się wiedzą i zasobami dydaktycznymi z innymi.

Od 15 lutego do 10 maja 2018 r. w liceum odbywały się zajęcia dla gimnazjalistów pn. „Z chemią przez świat”. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań uczniów chemią, kształtowanie badawczego sposobu myślenia, formułowania problemów i hipotez, wdrażanie uczniów do planowania i wykonywania doświadczeń. Na ten cel z budżetu Miasta Suwałki przeznaczono około 5.000,00 zł.

„Zdolny Suwalczanin” – „Akademia programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”

W poprzednim roku szkolnym w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach odbywały się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Programu „Zdolny Suwalczanin” pn. „Akademia programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”.
W ramach zajęć uczniowie suwalskich szkół poznawali tajniki programowania i robotyki oraz uczyli się tworzenia gier i aplikacji w środowisku graficznym Scratch.
Program skierowany był do uczniów w 3 grupach wiekowych:

 • klasy II-IV szkoły podstawowej „Wprowadzenie do programowania oraz robotyki dla najmłodszych”;
 • klasy IV-VI szkoły podstawowej „Tworzenie gier oraz robotyka”;
 • klasy VI-VII szkoły podstawowej i klasy II-III gimnazjum „Programowanie w JavaScript oraz tworzenie stron internetowych”.


Na ten cel Zespołowi Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach przekazano 22.773,00 zł.

„Zdolny Suwalczanin” – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szkołą kandydacką IB

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest szkołą kandydującą do Programu Dyplomowego, Matury Międzynarodowej. Szkoła ubiega się o nazwę IB WORLD SCHOOL w procesie autoryzacyjnym. Wszystkie szkoły w programie Matury Międzynarodowej (IB DP) charakteryzuje wspólna filozofia – zobowiązanie do zapewnienia międzynarodowego nauczania o wysokiej jakości, stawiającego wysokie wymagania, które są bardzo ważne dla uczniów liceum. Na wdrożenie międzynarodowej matury IB w I LO z budżetu Miasta Suwałki przeznaczono  296.762,00 zł.

„Zdolny Suwalczanin” – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

W ramach Programu „Zdolny Suwalczanin” w dniach 9-14 września 2018 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach uczestniczyli w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w Szkocji. Na ten cel z budżetu Miasta Suwałki przeznaczono ponad 8.600,00 zł.

Nagrody dla szkół

I miejsce w konkursie „Innowacyjn@ i przyjazn@ świetlic@” – 5.000,00 zł
III miejsce w konkursie „Innowacyjn@ i przyjazn@ świetlic@” – 1.000,00 zł
 I miejsce w konkursie „Innowacyjn@ i przyjazn@ bibliotek@” – 5.000,00 zł
II miejsce w konkursie „Innowacyjn@ i przyjazn@ bibliotek@” – 3.000,00 zł
III miejsce w konkursie „Innowacyjn@ i przyjazn@ bibliotek@” – 1.000,00 zł

Nagrody dla szkół

Za najwyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2017/2018
na poziomie  liceum – 20.000,00 zł
Za najwyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2017/2018
na poziomie gimnazjum – 20.000,00 zł
Za najwyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych i zdawalność w roku szkolnym 2017/2018 na poziomie szkół zawodowych – 20.000,00 zł

Nagrody dla uczniów

Na podstawie Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” Prezydent Miasta Suwałk z własnej inicjatywy przyznał dwie nagrody pieniężne po 1.000,00 zł uczniom za najwyższy wynik maturalny.

W ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 23 uczniów otrzymało stypendia za najwyższe wyniki w nauce, w tym z przedmiotów zawodowych, na łączną kwotę 230.000,00 zł w roku szkolnym 2018/2019 (w całym projekcie na łączna kwotę 460.000,00 zł).

17
Październik