Aktualności

Gala Ucznia Zdolnego – sport

Ponad 70 suwalskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało w środę (10 października) stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2017/2018. Gala Ucznia Zdolnego w kategorii sport odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Wzięli w niej udział wyróżnieni uczniowie, ich rodzice, dyrektorzy jednostek oświatowych, kulturalnych i innych instytucji, nauczyciele i trenerzy oraz zaproszeni goście. Suma stypendiów w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych Zdolny Suwalczanin – za szczególne osiągnięcia sportowe wyniosła 49 tys. zł, nagród natomiast 23 tys. zł. 

Galę rozpoczęło wręczenie wyjątkowego wyróżnienia wyjątkowej osobie. Jerzy Broc, wybitny sportowiec, wielokrotny medalista mistrzostw Polski weteranów, pasjonat lekkiej atletyki, człowiek kochający sport i promujący aktywność fizyczną wśród suwalskich seniorów z rąk Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk odebrał wyróżnienie „Pasjonata Sportowej Polski 2018” za szczególne zaangażowanie w upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, przyznawane przez Klub Sportowa Polska.

Później stypendia i nagrody powędrowały do ponad 70 młodych sportowców. Na podstawie Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych Zdolny Suwalczanin – za szczególne osiągnięcia sportowe – Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz z własnej inicjatywy przyznał nagrody dwojgu uczniom suwalskich szkół podstawowych:

Mateuszowi Żukowskiemu – uczniowi Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Julii Janowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Mateusz Żukowski jest członkiem Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych z Białegostoku. Jest zawodnikiem sekcji sportowej i trenuje lekkoatletykę oraz koszykówkę na wózkach w Białymstoku. W Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w Kozienicach zdobył dwa złote medale w rzucie kulą i rzucie oszczepem w pozycji siedzącej.

Julia Janowska jest zawodniczką Ludowego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpik w Suwałkach, trenuje sumo i jest dobrze rokującą młodą zawodniczką. W minionych miesiącach, startując w zawodach na szczeblu krajowym, osiągnęła wysokie wyniki sportowe zajmując miejsca na podium. Zdobycie Pucharu Polski i medalu na mistrzostwach Polski zapewniły Julii awans i zawodniczka będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy Młodziczek w Sumo, które odbędą się w Estonii w dniach 26-27 października br.

Listy gratulacyjne otrzymali też nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie i trenerzy.

Gala była też okazją do wręczenia pucharów za udział w XXIV Edycji Czwartków Lekkoatletycznych. W XXIV Edycji Czwartków Lekkoatletycznych uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych w dziesięciu zawodach lekkoatletycznych. Sześć najlepszych szkół i nauczycieli otrzymało pamiątkowe puchary i dyplomy:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. K.A. Hamerszmita w Suwałkach – I miejsce
 2. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – II miejsce,
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach – III miejsce,
 4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach – IV miejsce,
 5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach – V miejsce,
 6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach – VI miejsce.
oraz nauczyciele:

 1. w Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach – Marta Aneszko
 2. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach Dorota Ćwikowska i Dorota Śliwińska,
 3. w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – Wanda Bujnowska, Magdalena Rogucka i Jerzy Zalewski
W ramach Gali odbyło się również podsumowanie XVIII Edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Wzięło w niej udział 29 szkół z Suwałk. Szkoły uzyskały w sumie 7.719 punktów, za które – stosownie do Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej – przysługuje im łączna kwota 153.080,00 zł z wykorzystaniem na zakup sprzętu sportowego i wyjazdy na zawody sportowe.

Zwycięzcy XVIII edycji MRS w roku szkolnym 2017/2018 Igrzyska Dzieci:

W podstawowej klasyfikacji MRS najwyżej noty uzyskały:

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – I miejsce,
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach – II miejsce,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach – III miejsce

W generalnej klasyfikacji MRS najwyżej uplasowały się:

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – I miejsce,
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach – II miejsce,
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach – III miejsce 

Podstawowa klasyfikacja MRS Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W rywalizacji szkół gimnazjalnych brało udział dziewięć szkół z terenu Miasta Suwałki. Najwyżej uplasowały się:

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – I miejsce,
 2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach – II miejsce,
 3. Zespół Szkół nr 2  w Suwałkach – III miejsce

W generalnej klasyfikacji MRS najwyższą punktację zdobyły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach-I miejsce,
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach – II miejsce,
 3. Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach – III miejsce

W rywalizacji Licealiada brało udział dziewięć szkół z terenu Miasta Suwałk.
W podstawowej i generalnej klasyfikacji MRS najwyżej uplasowały się:

I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
II miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach
III miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Za udział w Miejskiej Rywalizacji Sportowej suwalskie szkoły otrzymują znaczące środki finansowe. Czeki na zakup sprzętu sportowego i dofinansowanie wyjazdów sportowych trafiły do szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. K.A. Hamerszmita w Suwałkach
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach
 5. Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach
 6. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
 7. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 9. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach
 10. Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach
 11. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
 12. Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
 13. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Łączna wartość czeków to 147.880,00 zł.

Najwyższe nagrody pieniężne otrzymali:

 1. Szkoła Podstawowa nr 11: 38.880,00 zł
 2. Szkoła Podstawowa nr 10: 25 780,00 zł
 3. Zespół Szkół nr 2 18.060,00 zł

Dyrektorzy 10 szkół otrzymali też środki finansowe z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z tego źródła jest m.in. finansowany program Aktywny Suwalczanin. Czeki z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego opiewały na sumę ok. 25.000,00 zł (24780 zł).

Szkoły z dofinansowaniem z MKRPA to:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 W Suwałkach.
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. K.A. Hamerszmita w Suwałkach
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
 5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach
 6. Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach
 7. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
 8. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
 9. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
 10. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Wyróżnienia odebrali też nauczyciele, których uczniowie zwyciężali w poszczególnych zawodach w wojewódzkiej rywalizacji sportowej. Wyróżnieni zostali również opiekunowie medalistów zawodów ogólnopolskich, złoci medaliści Wojewódzkiej Rywalizacji Sportowej Szkół i medaliści zawodów ogólnopolskich:

 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – Pani Wanda Bujnowska, Pani Magdalena Rogucka, Pan Dariusz Koncewicz
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach – Pan Artur Łabacz, Pan Kamil Skrzypkowski, Pan Jerzy Dołhan, Pan Jerzy Szuliński
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Pan Tadeusz Hrynaszkiewicz
 • Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach- Pan Jarosław Ołów
 • Szkoła Podstawowa nr 6 Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach – Pani Marta Aneszko.

Na zakończenie warto wspomnieć, że Miasto Suwałki zajęło trzecie miejsce w klasyfikacji powiatów Województwa Polskiego w Sporcie Dzieci i Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018. To zaszczytne miejsce jest zasługą wszystkich uczestników Miejskiej i Wojewódzkiej Rywalizacji Sportowej: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz organizatorów zawodów sportowych, w tym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Suwałkach.

Galę Zdolny Suwalczanin swoimi występami uświetnili zespoły „Radość” i ,,Beciaki”.

10
Październik