Aktualności

Informacja ws. zwrotu kosztów paliwa dla rodziców uczniów niepełnosprawnych

Informujemy, że  Uchwała nr XV/214/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Suwałki. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6241. ustala na rok szkolny 2019/2020 średnią cenę jednostki paliwa. 
Cena ta stanowi podstawę do ustalenia wielkości zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.