Aktualności

Komunikat!

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego oraz z załącznikiem do w/w uchwały – Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania suwalskiego bonu żłobkowego  - § 10 ust. 1 pkt. 5) oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna należy składać co 3 miesiące, począwszy od dnia przyznania bonu.

Oświadczenia należy kierować, pisemnie,  do Prezydenta Miasta Suwałk, składając w kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5.

12
Marzec