Aktualności

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i branżowych I stopnia

W dniu dzisiejszym zakończył się nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

Na stronie internetowej: https://suwalki.edu.com.pl znajdują się informacje
o wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach w szkołach ponadgimnazjalnych oraz branżowych szkołach I stopnia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
12 lipca 2018 roku
zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych składanie wniosków
w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się w terminach:

- do 20.07. 2018 r. do godz. 15.00 – do szkół ponadgimnazjalnych i branżowych
I stopnia,

- do 17.07.2018 r. do godz. 15.00 – do szkół z oddziałami dwujęzycznymi,
w których przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych.

Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce należy złoży w szkole ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej, w której kandydat chce rozpocząć naukę od 1 września 2018 r.

13
Lipiec