Aktualności

Ogłoszenie

Od dnia 30 marca 2020 r. od godziny 9.00 do dnia 03 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzice, którzy złożyli deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko na rok szkolny 2020/2021 mają możliwość złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2020/2021.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 rodzice mogą potwierdzić na dwa sposoby:
1.    Wysłać drogą elektroniczną oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli i szkół lub na stronie www.um.suwalki.pl
2.    Dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły w wersji papierowej. Przy wejściu do przedszkoli i szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie, itp. – ustawione są skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać oświadczenia w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentu w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila lub telefonicznie.
 
 
Szanowni Rodzice
Od dnia 30 marca 2020 r. od godziny 9.00 do dnia 03 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00 rodzice uczniów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych (dotyczy kandydatów spoza obwodu) na rok szkolny 2020/2021 mają możliwość złożenia potwierdzenia woli przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 rodzice mogą potwierdzić na dwa sposoby:
1.      Wysłać drogą elektroniczną oświadczenie woli przyjęcia ucznia do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie www.um.suwalki.pl
2.      Dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia ucznia do szkoły w wersji papierowej. Przy wejściu do szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie, itp. – ustawione są skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać oświadczenia w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentu w szkole (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila lub telefonicznie.