Aktualności

Ponad 75 tys. zł na zajęcia naukowe dla uczniów zdolnych

Do końca kwietnia 2019 roku w 12 suwalskich szkołach będą odbywały się zajęcia naukowe przygotowujące uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych. Zajęcia będą realizowane w ramach rozstrzygniętego Konkursu na dofinansowanie realizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć naukowych dla uczniów zdolnych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk otrzymało 35 projektów na łączną kwotę 75.043,16 zł.

Konkurs realizowany jest na podstawie Uchwały nr XX/229/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” – moduł uczeń, pkt 10.

Wnioskodawcami o dofinansowanie zajęć naukowych w ramach ww. konkursu byli nauczyciele ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Zajęcia naukowe są adresowane do uczniów zdolnych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, zamieszkałych w Mieście Suwałki.
Będą to zajęcia m.in.: polonistyczne, w zakresie teatrologii i języka polskiego, historyczne, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, biologiczne, w tym w zakresie ekologii, informatyczne, w zakresie rachunkowości i ekonomii.

14
Listopad