Aktualności

„Rozwijam swoje pasje” - ponad 49 tys. zł na realizację projektów

W ramach Konkursu „Rozwijam swoje pasje”, w roku szkolnym 2018/2019, Prezydent Miasta Suwałk dofinansował 16 projektów realizowanych w 7 suwalskich szkołach. Celem konkursu było m.in.: rozwijanie kreatywności oraz talentów i zdolności uczniów, możliwości twórczego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Najciekawsze projekty mogły uzyskać dofinansowanie w kwocie do 5.000,00 zł.

Dofinansowane projekty dotyczą m.in.: warsztatów kulinarnych, zajęć tanecznych, warsztatów fotograficzno-filmowych, zajęć plastycznych, historycznych, matematycznych, literackich, imprez sportowych.

Dofinansowanie otrzymali uczniowie następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Projekty powstały z inicjatywy uczniów i są przez nich realizowane. Łączny koszt dofinansowania projektów: 49.010,62 zł.

14
Listopad