Aktualności

Ruszył nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Rozpoczął się nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu „vEdukacja”, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nich oddziałów. Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne od poniedziałku (13 maja) na stronie:

https://suwalki.edu.com.pl/

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski do dnia 18 czerwca 2019 r. do godz. 16ºº
Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi trwa krócej, tj. do 22 maja 2019 r. do godz. 16ºº.
Od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16ºº należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. 
5 lipca 2019 r. o godz. 10ºº zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Do 10 lipca 2019 r. do godz. 16ºº kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 12 lipca 2019 r. o godz. 10ºº szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

13
Maj