Aktualności

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Z dniem 25 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021. Wniosek należy złożyć w terminie do 11 września 2020 r., zgodnie z zarządzeniem nr 358/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Z wysokością dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia można zapoznać się w załączniku pod tekstem.

Zasady realizacji programu, zakres przyznawanej pomocy i obowiązujące kryteria znajdują się na stronie:
 https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

10
Wrzesień