Aktualności

Uczniowie ZS nr 6 otrzymali mLegitymacje

Pierwsi uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach otrzymali mLegitymacje. mLegitymacja to mobilna legitymacja, która poświadcza status ucznia danej szkoły, daje, podobnie jak papierowa forma dotychczasowego dokumentu, uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

W dobie cyfryzacji oraz coraz bardziej powszechnego używania aplikacji mobilnych ZS nr 6 wychodzi na przeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, a także ich rodziców oraz osób, które weryfikują ważność legitymacji szkolnych. Celem wdrożenia mobilnej legitymacji jest zapewnienie uczniom bezpiecznego narzędzia pozwalającego na potwierdzenie przysługujących im uprawnień, które będą mogli posiadać zawsze przy sobie – w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym.

Takim właśnie narzędziem jest mLegitymacja szkolna, która stanowi jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten zawiera dane dotyczące tożsamości ucznia, wskazuje szkołę, do której uczęszcza uczeń oraz ważność dokumentu.

05
Czerwiec