Aktualności

W Suwałkach powstanie Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych to nowa jednostka miejska, która zgodnie z propozycją ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2020 roku. Jej celem jest obsługa pionu kadrowo – księgowego wszystkich 25 suwalskich placówek oświatowych.W CUW realizowana będzie także obsługa prawna. W środę (29 maja) nad propozycją utworzenia CUWu będą głosować na sesji miejscy radni. Tymczasem o szczegółach funkcjonowania nowej, miejskiej jednostki mówili we wtorek (28 maja) na specjalnej konferencji prasowej w Ratuszu Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk i Wiesław Stelmach, Skarbnik Miasta Suwałki.

- To rozwiązanie ma usprawnić zarządzanie suwalską oświatą oraz generować oszczędności finansowe - mówił Prezydent Suwałk. - Chcemy lepiej zarządzać tym co mamy, a mamy zasoby kadrowe, zasoby finansowe, mamy potencjał. I trzeba to lepiej zagospodarować. Wokół następuje koncentracja różnych operacji przy pomocy programów komputerowych i tego typu Centra Usług Wspólnych zostały powołane przez inne samorządy wcześniej. Teraz okazuje się, że ich doświadczenia są pozytywne. Rozmowy z samorządowcami, ale również z dyrektorami szkół ugruntowały nas w przekonaniu, że warto iść w tym kierunku - dodał Czesław Renkiewicz.

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych ma spowodować:
•       usprawnienie obiegu informacji i dokumentów,
•       wzrost efektywności pracy dzięki automatyzacji wielu powtarzających się czynności,
•       poprawę jakości usług, co wynika ze zwiększenia potencjału pracy zespołowej,
•       możliwość doraźnego przesuwania pracowników na stanowiska wymagające wzmocnienia,
•       sprawniejsze wdrażanie oprogramowania do obsługi budżetu i nowych procedur,
•       poprawę jakości wewnętrznej kontroli wydatków i dokumentacji budżetowej,
•       odciążenie dyrektora placówki od odpowiedzialności za obieg i archiwizowanie dokumentacji finansowej, wszystkie zewnętrzne kontrole będą odbywały się w Centrum, nie absorbując dyrektora jednostki oświatowej,
•       skupienie jednostek na działalności podstawowej, tj. procesach edukacyjnych i  wychowawczych,
•       dla Miasta Suwałki lepszą kontrolę prawidłowości planowania i wydatkowania środków finansowych z budżetu, skrócenie drogi decyzyjnej i sprawozdawczej, ujednolicenie procedur,
•       oszczędności finansowe – w dłuższym okresie funkcjonowania – centralizacja i standaryzacja procesów, pozwolą wypracować najkorzystniejsze rozwiązania i realne oszczędności.

- CUW ma świadczyć usługi na rzecz dyrektorów szkół i przedszkoli. Dyrektorzy jednostek oświatowych nadal będą odpowiadać za przygotowanie planu finansowego, za realizację, za sprwozdawczość budżetową, za zatrudnienie pracowników, natomiast czynności techniczne z tym związane będzie wykonywał pracownik CUWu. W ten sposób chcemy odciążyć dyrektorów, żeby mieli czas aby skonentrować się na tym co najważniejsze, czyli edukcji i wychowaniu uczniów - mówił Prezydent

CUW będzie miał swoją siedzibę przy ul. Noniewicza 83 w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zajmie 2 ostatnie piętra, w których obecnie mieści się Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Ten zostanie przeniesiony do Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.

W Centrum docelowo zostanie utworzonych około 35 etatów. Dotychczasowy zakres prac przewidziany do przejęcia z jednostek i placówek oświatowych przez CUW realizuje 55 osób, 7 z nich nabyło już uprawnienia emerytalne, a 3 następne nabędą je do końca bieżącego roku.

- Zdajemy sobie sprawę, że czynnik ludzki jest najbardziej wrażliwy dlatego chcemy przeprowadzić te zmiany ewolucyjnie nie rewolucyjnie. Na początku zatrudnienie w CUWie może być wyższe niż np. po dwóch latach. Osoby, które zdecydyują się na przejście do nowej jednostki zachowają wynagrodzenie, ale nie stanowisko - tłumaczył Czesław Renkiewicz. 

Nie wiadomo jeszcze dokładnie jakie CUW przyniesie oszczędności. 

- Docelowo mogą wynieść nawet około 1/3 kosztów wydawanych w tej chwili na wynagrodzenia - powiedział Wiesław Stelmach, Skarbnik Miasta. - Ale czas pokaże, na razie nie wiadomo na jakim poziomie będzie kształtowało się zatrudnienie - dodał.

28
Maj