Aktualności

Zdecydowane działania ws. SP nr 5

Po wystąpieniu rodziców i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w trybie pilnym wprowadził zadania, które mają być zrealizowane jeszcze w tym roku. Cały teren szkoły zostanie ogrodzony. Ponadto powstanie dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego. Dzięki temu Miasto Suwałki będzie starało się o środki finansowe na realizację tej inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rodzice uczniów suwalskiej SP nr 5 w ostatnich dniach zwrócili się do Prezydenta Miasta Suwałk z wnioskiem o remont wszystkich sal gimnastycznych oraz zaplecza sportowego tej szkoły. Pojawili się też z dziećmi na sesji Rady Miejskiej. SP nr 5 to najstarsza szkoła na Osiedlu Północ, która wymaga remontu.

Przed ponad dziesięciu laty SP nr 5 przeszła gruntowną termomodernizację. W 2010 r. powstał tam pierwszy w Suwałkach przyszkolny plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. W tym roku Urząd Miejski przekazał ponad 100 tys. zł na wymianę stolarki okiennej oraz naprawę tynków w jednej z sal gimnastycznych. Rok wcześniej szkole przekazano ponad 175 tys. zł. Zmodernizowano wówczas częściowo instalację elektryczną.

W przededniu sesji (26 czerwca), na której pojawili się protestujący rodzice z uczniami, Prezydent Suwałk podjął decyzję o tym, że w tym roku cały teren szkoły zostanie ogrodzony, a miejscy urzędnicy rozpoczną przygotowania do poszukiwania środków zewnętrznych na modernizację zaplecza sportowego tej szkoły. Poprawi się też bezpieczeństwo dojścia i dojazdu do szkoły poprzez remont ul. Klonowej i wykonanie chodnika dla pieszych. Ta inwestycja powoli dobiega już końca.

- Chcę uspokoić wszystkie dzieci i wszystkich rodziców tej szkoły. Będę robił wszystko, co w mojej mocy by jak najszybciej wyeliminować te problemy, które zostały zgłoszone. Proszę też o wyrozumiałość. Nasze szkoły i przedszkola mają duże potrzeby inwestycyjne, które stopniowo i konsekwentnie realizujemy. Mamy przygotowaną dokumentację i kosztorys remontu sal gimnastycznych w SP 5. To na chwilę obecną ponad 4 mln zł. - zapewnia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W środę (4 lipca) Prezydent Suwałk przeprowadził na terenie SP nr 5 szczegółową wizję lokalną.  Omówiono plan działań na najbliższe 2 tygodnie. Do 17 lipca dyrektor SP nr 5 ma opracować program funkcjonalno-użytkowy dla boiska wielofunkcyjnego w tej placówce. Na tej podstawie powstanie dokumentacja techniczna i budowlana tego obiektu.

- Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaproponuję radnym zmiany w budżecie Suwałk, po których znajdą się pieniądze na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji tego boiska, dostosowanej do aktualnych potrzeb tej szkoły - deklaruje Prezydent Suwałk.

Od lat corocznie uczniowie suwalskich szkół otrzymują do użytku przynajmniej jedno wielofunkcyjne boisko przyszkolne. W tym roku za kwotę ponad 3 mln zł powstaje boisko przy Zespole Szkół Technicznych. W sumie w tegorocznym budżecie miejskim na inwestycje w placówki oświatowe przeznaczonych będzie aż 20,7 mln zł. Już dawno nie było tylu inwestycji oświatowych w Suwałkach. Zostaną przeprowadzone termomodernizacje Zespołu Szkół nr 2 przy ul. T. Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. ks. K. Hamerszmita, przedszkoli nr 1, 2,5 i 6 oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Suwalski samorząd miejski próbuje też zdobyć pieniądze unijne z RPO WP na rozbudowę szkół zawodowych. Miasto Suwałki w sumie utrzymuje 26 placówek oświatowych.

Oświata to największa pozycja w miejskim budżecie po stronie wydatków. W tym roku wynoszą one ponad 161 mln zł tj. 1/3 budżetu miasta.

 

04
Lipiec