Aktualności

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło się w środę - 22 maja. Zainteresowani rodzice zamieszkali na terenie Miasta Suwałk mogą składać wnioski o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w formie papierowej do dyrektorów niżej wymienionych szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminie od 22 maja 2019 r. godz. 9.00 do 24 maja 2019 r. do godz.15.00.
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca odbędzie się w:

  1. Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach w Szkole Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (ul. Hamerszmita 11) – 13 wolnych miejsc dla dzieci w wieku 5 lat i 6 lat oraz
  2. Szkole Podstawowej nr 5 im. Alferda Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach (ul. Klonowa 51) – 10 miejsc dla dzieci w wieku 5 lat i 6 lat.
W dniach 27 maja 2019 r. i 28 maja 2019 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację złożonych wniosków oraz dołączonych do wniosków dokumentów.

W dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 9.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach.

Od dnia 29 maja 2019 r. od godziny 9.00 do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć w szkole pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia kandydata.

W dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00 zostanie wywieszona w ww. szkołach lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach.

22
Maj