Aktualności

Stron 44 z 50


Wyniki konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 46/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Czytaj więcej
Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu ...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubów rodzica w 2019 roku
Zarządzenie Nr 43/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu polityki prorodzinnej,...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 41/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony d&oacut...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 35/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na...
Czytaj więcej
Podziękowanie członkom komisji konkursowych
Członkom komisji konkursowych, opiniującym oferty realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach, ogłaszanych przez Miasto Suwałki w latach 2017-2018, dziękował w środę 16 stycznia w ratuszu Czesław Renk...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie CWOP oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku
Zarządzenie Nr 26/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2019-01-14 - w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organizacji pozar...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku
Zarządzenie Nr 21/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 rok
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 9/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2...
Czytaj więcej
Stron 44 z 50