Aktualności

Stron 45 z 50


Powołanie komisji do opiniowania ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 8/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 7/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie klubów seniora w latach 2019-2021
Zarządzenie Nr 13/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz o...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 12/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obs...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 14/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy ...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie CWOP
Zarządzenie Nr 11/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organ...
Czytaj więcej
Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2019-2020
Zarządzenie Nr 2/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2019-01-02 w sprawie utworzenia Bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na lata 2019-2020
Czytaj więcej
Wyniki naboru wniosków z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku
Zarządzenie Nr 1/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2019 roku
Czytaj więcej
Wyniki głosowania do Suwalskiej Rady Seniorów
Ogłoszenie w sprawie wyników głosowania do Suwalskiej Rady Seniorów.
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie prowadzenia CWOP w 2019 roku
Zarządzenie Nr 446/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów...
Czytaj więcej
Stron 45 z 50