Aktualności

Stron 47 z 61


Wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na wkłady własne
Zarządzenie nr 354/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finanso...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „51 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – Suwałki 2019”, zgłoszonego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Suwałkach z zakr...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa Europy
Czytaj więcej
Wybiorą Miss i Mistera
Na drugą edycję Wyborów Miss i Mistera Trzeciej Młodości w Suwałkach zaprasza w czwartek 26 września o godz. 17.00 Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT. Wydarzenie odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury na dużej scenie w sali im. A. Wajd...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „51 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – Suwałk...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Anioły na Hańczy”, zgłoszonego przez Fundację EGO oraz zadania publicznego pn. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „O ziołach i przyrodzie S...
Czytaj więcej
Korpus Solidarności w Suwałkach
Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności na terenie województwa podlaskiego będzie realizowało Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach. Korpus Solidarności to pierwszy w Po...
Czytaj więcej
Nabór do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
Od 19 sierpnia do 16 września organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Suwałk, mogą zgł...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Anioły na Hańczy", zgłoszonej przez Fundację EGO
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „O ziołach i przyrodzie Suwalszczyzny”, zgłoszonej przez ...
Czytaj więcej
Stron 47 z 61