Aktualności

Stron 46 z 50


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021
Zarządzenie Nr 443/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze p...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym w latach 2019-2021
Zarządzenie nr 438/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wspar...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na zadanie publiczne z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Rodzic najlepszy nauczyciel" z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgłoszonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów,...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2019-2021
Zarządzenie Nr 433/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz o...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 428/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej po...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 427/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodoweg...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku
Zarządzenie Nr 426/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym
Zarządzenie Nr 425/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu plac&...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o wyborach do Suwalskiej Rady Seniorów
Do 21 grudnia organizacje i podmioty prowadzące działania na rzecz seniorów mogą głosować na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji, zgłoszonych przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób stars...
Czytaj więcej
Stron 46 z 50