Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok powołany Zarządzeniem nr 220/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 czerwca 2023r. zakończył w dniu 04 lipca 2023r. prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 9 projektów „mikro” (o wartości nieprzekraczającej 15 tys. złotych), 6 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. złotych do 150 tys. zł), 9 projektów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych). Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 4 złożonych projektów: 1 projekt „mały”, 3 projektów „dużych”. Jeden projekt został wycofany.

Pełna informacja w załączniku.