Aktualności

Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

Zarządzenie nr 193/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

13
Czerwiec