Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:
1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Suwałkach - Maria Langner

udziela porad telefonicznie oraz osobiście w: 

poniedziałek: 8:00 - 16:00
czwartek: 7:30 - 15:30