Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:
1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów
Ewa Harasim
ul. Sejneńska 13
I piętro, pokój nr 133
poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
czwartki od godz.  7.30 do godz. 15.30
tel: (87) 562 81 37