Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 
Do zadań rzecznika należy w szczególności:
- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
- udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:
- sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
- składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
- występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
- reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rzecznik  Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

- roszczeń przedsiębiorców
- ochrony danych osobowych
- ochrony dóbr osobistych
- ochrony praw pacjentów
- ochrony praw ubezpieczonych
- ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych
- prawa pracy

Informacja o portalu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawakonsumenta.uokik.gov.pl to praktyczny przewodnik po najważniejszych prawach konsumenta: do informacji, reklamacji czy odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Oprócz wiedzy w pigułce obejmującej różnorodne obszary spraw konsumenckich (energetyka, bankowość, prawo przewozowe, usługi medyczne) znajdują się tu także wzory pism, infografiki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakty do instytucji udzielających bezpłatnych porad konsumenckich.

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Miejski Rzecznik Konsumentów - Ewa Harasim
  • ul. T. Noniewicza 71a, I piętro pok. 114  
  • (87) 562 81 37
  • mrk@um.suwalki.pl
  • poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
    czwartki od godz.  7.30 do godz. 15.30