Miejski Rzecznik Konsumentów

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:
1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Suwałkach - Ewa Harasim

udziela porad telefonicznie oraz osobiście w: 
poniedziałek, w godz. 08.00 - 16.00
wtorek, środa i czwartek, w godz. 07.30 - 13.30
piątek, w godz. 07.30 - 11.30