Wydział Informatyki

Zakres działania:

Do zadań Wydziału Informatyki należy:

1) organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania i rozwoju techniki informatycznej w Urzędzie,
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad siecią komputerową i sprzętem komputerowym Urzędu,
3) zapewnianie i utrzymywanie w sprawności oprogramowania i sprzętu dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w Urzędzie,
4) administrowanie i utrzymanie strony technicznej serwisów internetowych Miasta, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
5) przygotowywanie opinii, zestawień i innej dokumentacji informatycznej na potrzeby Urzędu,
6) nadzór nad technicznym funkcjonowaniem miejskiego systemu monitoringu oraz koordynacja działań w zakresie jego rozbudowy,
7) prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu z zakresu informatyki uwzględniających specyfikę ich pracy oraz wykorzystywanych  przez nich narzędzi informatycznych,
8) udział w przygotowaniu procedur zamówień publicznych związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania i usług zewnętrznych na potrzeby Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym w ramach projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
9) weryfikacja i realizacja zapotrzebowań na sprzęt komputerowy składanych przez Naczelników,
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej,
11) monitorowanie rozwoju systemów informatycznych i wdrażanych rozwiązań z dziedziny nowych technologii na terenie Miasta,
12) zapewnienie i nadzór nad systemami łączności Urzędu,
13) nadzór i kontrola legalności oprogramowania i przeprowadzanie audytu w tym zakresie,
14) wdrożenie, administracja i utrzymanie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznego urzędu.
 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „IN".
Naczelnik - Radosław Jabłoński