Sesja Online

Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr XVI/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2019 roku.
4.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 grudnia 2019 roku.
5.Przedłożenie Planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2020 rok.
6.Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2020 rok.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
8.Informacja z realizacji programu pn.: „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2019 r.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn.: „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Suwałk.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania i opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030”.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowego przy ulicy Północnej w Suwałkach.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wschodniej pierzei ulicy Teofila Noniewicza od nr 2 do nr 6 w Suwałkach.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.(„Rondo świętego Jana Bosko”).
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040.
20.Wnioski i oświadczenia radnych.
21.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
.

Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja