Sesja Online

Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). 


Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 października 2019 r. o godz. 11:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Informacja o wygaśnięciu mandatu radnego Zdzisława Koncewicza.
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XII/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 roku.
6. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 września 2019 roku.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Suwałkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz informacja Prezydenta Miasta Suwałk z analizy oświadczeń majątkowych zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych gminy Miasta Suwałki - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (Materiał zostanie przedstawiony na Sesji Rady Miejskiej)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2019 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach funkcjonujące w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach funkcjonujące w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suwałkach funkcjonujące w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach funkcjonujące w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Suwałkach funkcjonujące w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w pięcioletnie Technikum nr 3 w Suwałkach funkcjonujące w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Suwałkach funkcjonujące w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji statutowej.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania przewodniczącego komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej w Suwałkach.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 r.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. (Materiał w oddzielnej książeczce)
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040. (Materiał w oddzielnej książeczce)
34. Wnioski i oświadczenia radnych.
35. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach..Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream