Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). 

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2020 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 czerwca 2020 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie nieprzejrzystych zasad kwalifikacji ośrodków miejskich na listę miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze.
 7. Sprawozdanie oceniające realizację zapisów „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014 – 2020”.
 8. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach w roku 2019.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 r.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040.
 14. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 15. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
.

Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja