Sesja Online

Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). 

Porządek IX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.13:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2019 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwal Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 maja 2019 roku.
5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2018 (materiał w oddzielnej książeczce, który został dostarczony 31 maja br.) oraz (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarach Powiatów Suwałki, Sejny, Augustów na rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach oraz nadania statutu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie ,,Senior+".
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata2016-2020.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej, od ulicy 1 Maja do ulicy Utrata w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie obrad.
.

Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream