Sesja Online

Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). 


Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 5 września 2019 r. o godz. 15:30 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 
 
1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr X/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2019 roku.
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 lipca 2019 roku.
5.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
9.     Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
.

Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream