Sesja Online
 

Informujemy, że w dniu 4 marca 2019 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Suwałkach.

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie wniosków do obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr IV/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 luty 2019 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 lutego 2019 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta Suwałk na temat funkcjonowania i polityki kadrowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zamknięcie obrad.


Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream