Ogłoszenia

Informacja o dotacji dla Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki

Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513, z późn. zm.)

Lp. Nazwa klubu sportowego Nazwa zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki Numer wniosku Przyznana dotacja (w zł)
1. Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki Mistrzostwa Świata Juniorów U14, U16, U18 O.526.3.4.2018 2 000,00
X Razem 2 000,00