Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 54


III przetarg nieograniczony dot. neruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, przy ul. Utrata w Suwałkach (łączna powierzchnia działek 0,6857 ha)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych: działkami o nr geod. 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,...
Czytaj więcej
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ul. T. Noniewicza 21(działka nr geod. 11164 o powierzchni 0,0655 ha)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr geod. 11164 o powierzchni 0,0655 ha, zabudowanej budynkiem drewnianym mieszkalny...
Czytaj więcej
Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w kwietniu 2024 r.
Zamieszczamy zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Miejskiej w kwietniu 2024 r.
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 131/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejski...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 119/2024 z dnia 28 marca 2024 roku)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w...
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 22838/7 o powierzchni 0,0156 ha, położonej przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego w Suwałkach
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 22838/7 o powierzchni 0,0156 ha, położonej przy ul. Generała Kazimierza P...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na rok 2024 przeznaczonej w szczególności na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (15.03.2024)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w marcu 2024 r.
Zamieszczamy zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Miejskiej w marcu 2024 r.
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 54