Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 12


Ogłoszenie - ul. Szpitala
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk.
Czytaj więcej
Ogłoszenie - ul. Zwrotnicza
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Mie...
Czytaj więcej
INFORMACJA o zamiarze i przyczynach podziału samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Suwałkach
1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 20...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIAŁAJĄCY JAKO STAROSTA WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze....
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki z przeznaczeniem na cele rolnicze.  1. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24821/1 o powi...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Bolesława Prusa
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33914/26 o powierzchni 0,0888 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesła...
Czytaj więcej
Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.11....
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w nieodpłatne użytkowanie
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w nieodpłatne użytkowanie – zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 393/2019. Szczegóły w załączniku.
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 12