Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 13


Dotacja dla klubu sportowego
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodnika awansu na mistrzostwa świata zgodnie z Uchwałą nr XXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodników awansu na mistrzostwa Europy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w ...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa Europy 
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw...
Czytaj więcej
Informacja o dotacji dla Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 ...
Czytaj więcej
Informacja o naborze PFRON
         Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów &bdq...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegóły w załączniku poniżej:
Czytaj więcej
Informacja o wynikach drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 roku
Wigry Suwałki Spółka Akcyjna otrzymała 100.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Wigry Suwałki – szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2018 – runda jesienna”.Wynik naboru:http://bip.um.suwalki.pl/zarza...
Czytaj więcej
INFORMACJA o zamiarze i przyczynach podziału samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Suwałkach
1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 20...
Czytaj więcej
Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 16 ust. 3 d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu d...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 13