Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 10


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Noniewicza
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałki: 1. oznaczona działką nr 10953 o powierzchni 0,1206 ha, niezabudowana, położona w Su...
Czytaj więcej
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg na sprzedaż działek położonych przy ul. Utrata
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW SU1S/00008899/7) i 33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW SU1S/00040014/6) po...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw...
Czytaj więcej
Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Mie...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:1. oznaczona działkami nr 33915/18 i 33914/34 o łącznej powierzchni 0,1017 ha, położona w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:1. oznaczona działkami nr 24618/2 o powierzchni 0,0980 ha i 24616/7 o powierzchni 0,0118 ...
Czytaj więcej
Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Konkurs na wyłonienie realizatora profilaktycznych szczepień przeciwko grypie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie realizatora zadania w zakresie promocji zdrowia, polegającego na wykonaniu mieszkańcom Suwałk, w wieku powyżej 65 roku życia profilaktycznych szczepień przeciwko grypie. Szczegó...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 10