Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 21


Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32889/19 o powierzchni 0,7094 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia, w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk oznaczonych działkami nr 33308/4 i 33429/14 o łącznej powierzchni 0,1279 ha, położonych w Suwałkach przy ul. Ut...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu kwietniu 2021 r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwa...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent miasta suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele ro...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk.
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 21