Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 43


Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,0688 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej (na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr 11305/6, 11305/4, 11269/17, 11269/15 i 12025 o łącznej powierzchni 0,0688 ha...
Czytaj więcej
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wigierskiej na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej.
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr 11269/14 i 11305/3 o łącznej powierzchni 0,0662 ha, położonej w Suwałka...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowanych, położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego (wyrobisko po eksploatacji żwiru).
Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usługi turystyczne i sportowe.Szczegóły w załącznikach.
Czytaj więcej
IV przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 35749 o powierzchni 0,1043 ha, położonej przy ul. Szwoleżerów w Suwałkach
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 35749 o powierzchni 0,1043 ha, położonej przy ul. Szwoleżerów w ...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 czerwca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...
Czytaj więcej
Wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (sprzedaż bezprzetargowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w ...
Czytaj więcej
Wyniki VIII edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki
Komisja Konkursowa zebrała się w dniu 30 maja 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 412 z dnia 9 listopada 2022 r. by dokonać oceny zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych i wypracować stanowisko do  rekomendacji i przedłoż...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, p...
Czytaj więcej
Regulamin konkursu pn. „WYGRAJ KWIATY NA DZIEŃ MAMY!”
Zamieszczamy regulamin konkursu pn. „WYGRAJ KWIATY NA DZIEŃ MAMY!” (poniżej "do pobrania").
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach, maj 2023 r.
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu maj br.
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 43