Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 18


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33914/4 o powierzchni 0,0904 ha, niezabudowana, położona w Su...
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu grudniu 2020r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskieg...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk informuje, że zobowiązany jest przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacje dotyczące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Miasto Suwałki w 2021 r...
Czytaj więcej
Lista roczna
Prezentujemy projekt listy rocznej, na której znajduje się wykaz osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w 2021 roku.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 31265/2 o powierzchni 1,3467 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewski...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33915/12 o powierzchni 0,0863 ha, niezabudowana, położona w S...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33914/19 o powierzchni 0,0886 ha, niezabudowana, położona w S...
Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Posiedzenie nr 19/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 16:00 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz w miarę potrzeby za pośrednictwem...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejs...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 18