Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 49


ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym , ul. Bakałarzewska działka nr. 31266/6 (2,4993 ha; przeznaczenie zabudowy usługowo – produkcyjnej)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 31266/6 o powierzchni 2,4993 ha, położonej przy ul. Bakałarzewskiej w Su...
Czytaj więcej
zawiadomienie o zwołaniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 listopada 2023 r.
zawiadomienie o zwołaniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 listopada 2023 r.
Czytaj więcej
Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 r.
Zamieszczamy zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 r.
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach, listopad 2023 r.
Informujemy o terminach i tematach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w listopadzie br.
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (ul. Klonowa)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Projekt listy rocznej osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisje Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w roku 2024
Zamieszczamy projekt listy rocznej osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisje Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w roku 2024.
Czytaj więcej
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 14 listopada br.
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 14 listopada br.
Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 6 listopada br.
Informujemy o tematach posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach zaplanowanego w dniu 6 listopada br.
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze z dotychczasowym dzierżawcą na kolejny okres (ul. Sianożęć, ul. Szwajcaria, ul. Ogrodowa, ul. Krzywólka, ul. Filipowska, ul. Sejneńska)
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskieg...
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat (ul. Sianożęć)
Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 49