Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 19


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 31265/2 o powierzchni 1,3467 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Ba...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Informujemy, że posiedzenie nr 22/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 w sali 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz zdalnie za pomocą ś...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, nr 32803/17 o powierzchni 2,8654 ha - poło...
Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Posiedzenie nr 24/2020 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz online za pomocą środk&o...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suw...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 19