Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 12


Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.11....
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w nieodpłatne użytkowanie
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w nieodpłatne użytkowanie – zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 393/2019. Szczegóły w załączniku.
Czytaj więcej
Odwołanie przetargu na dzierżawę części działki
Prezydent Miasta Suwałk działający jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 32803/2, o powierzchni 3,5327 ha, niezabudowan...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 2019 roku w siedzibie Urzę...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33914/32 o powierzchni 0,1015 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bo...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 października 2019 roku w siedzibie Urzędu...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu ...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przy ul. Utrata
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW SU1S/00008899/7) i 33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW SU1S/00040014/...
Czytaj więcej
Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Utrata
Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, oznaczonej działkami nr 33308/4 o powierzchni...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 12