Ogłoszenia

1 2 3 4 5
Stron 1 z 32


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 22061/4 o powierzchni 0,3807 ha, położonej w Suwałkach przy ul....
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych: działkami nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powie...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32767/3 o powierzchni 1,6887 ha, położonej w Suwałkach przy ul. ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21933 o powierzchni 0,0361 ha, położonej przy ul. Władysława Stanis...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32651/9 o powierzchni 0,0674 ha, położonej przy ul. Majerskiego w ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu maju.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 815, 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Mia...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu kwietniu.
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 32