Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 9


Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie klubów seniora na lata 2019-...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Zarządzenie Nr 445 / 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...
Czytaj więcej
Zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych nieletnim
Okres Nowego Roku i karnawału związany jest z zakupem materiałów pirotechnicznych i sztucznych ogni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz ich sprzedaży dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawcy, który naruszy za...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
Informujemy o zwołaniu posiedzeń Komisji Strategi i Rozwoju oraz Komisji Funansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu  18 grudnia 2018 r.
Czytaj więcej
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Informujemy o zwołaniu posiedzenia nr 2/2018 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu  13 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali nr 146  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.    ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 9