Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 54


Ogłoszenie o przetargu-wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze(Zarządzenie Nr 473/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 grudnia 2023 r.)-ul. Sianożęć, ul. Czarnoziem, ul. Szwajcaria, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Krzywólka.
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskieg...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu - Zarządzenie Nr 472/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat
Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (pow. 0,0668 ha - ul. Utrata, zabudowa usługowo-handlowa)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych: działkami o nr geod. 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (działka nr 24639 o powierzchni 0,7046 ha, ul. Młynarska teren zabudowy usługowej i usługowo – produkcyjnej)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 24639 o powierzchni 0,7046 ha, położonej przy ul. Młynarskiej w Suwałkach, w...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (działka nr 32889/18 o pow.0,1019 ha, ul. Papiernia 18 - pod usługi i produkcję)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32889/18 o powierzchni 0,1019 ha, położonej przy ul. Papiernia 18 w Suwałkach, ...
Czytaj więcej
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (działka nr 22838/7 o pow. 0,0156 ha, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 22838/7 o powierzchni 0,0156 ha, położonej przy ul. Generała Kazimierza Pu...
Czytaj więcej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (ul. Wigierska, 0,0688 ha, na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr 11305/6, 11305/4, 11269/17, 11269/15 i 12025 o łącznej powierzchni 0...
Czytaj więcej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (ul. Wigierska, 0,0662 ha, na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr 11269/14 i 11305/3 o łącznej powierzchni 0,0662 ha, położonej w ...
Czytaj więcej
Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 r.
Zamieszczamy zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 r.
Czytaj więcej
ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym , ul. Bakałarzewska działka nr. 31266/6 (2,4993 ha; przeznaczenie zabudowy usługowo – produkcyjnej)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 31266/6 o powierzchni 2,4993 ha, położonej przy ul. Bakałarzewskiej w Su...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 54