Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 27


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 33934/6 o powierzchni 0,0992 ha, położonej przy ul. Stanisława Staniszewskiego w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu czerwcu.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejski...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejski...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych działkami: nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101&nb...
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu czerwcu.
Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Informujemy, że został zmieniony termin posiedzenia nr 27/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach. Odbędzie się on w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 w sali 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, nr 32803/17 o powierzchni 2,8654 ha - położo...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: 1. Oznaczona działką nr 35364 o powierzchni 0,1243 ha, niezabudowana, poło...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 27