Ogłoszenia

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stron 6 z 43


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32934/26 o powierzchni 1,0320 ha, nr 32934/29 o powierzc...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 32927/3 o powierzchni 7,0157 ha, położonej przy ul. Stanisł...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Lista roczna - mieszkania komunalne
Prezentujemy projekt listy rocznej zawierającej wykaz osób zakwalifikowanych przes Społeczną Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w 2023 roku.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejs...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu listopadzie.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejs...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.10.2022 r. w sied...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stron 6 z 43