Ogłoszenia

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stron 6 z 54


wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze z dotychczasowym dzierżawcą na kolejny okres (ul. Sianożęć, ul. Szwajcaria, ul. Ogrodowa, ul. Krzywólka, ul. Filipowska, ul. Sejneńska)
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskieg...
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat (ul. Sianożęć)
Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości...
Czytaj więcej
wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miej...
Czytaj więcej
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 159 o powierzchni 0,5434 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017 – Kaletnik
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 159 o powierzchni 0,5434 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017...
Czytaj więcej
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 158 o powierzchni 0,5111 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017 – Kaletnik
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 158 o powierzchni 0,5111 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017...
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (ul. Saperska)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2023 roku w siedzibie Urzędu...
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (ul. Zastawie w Suwałkach)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2023 roku w siedzibie Urzędu...
Czytaj więcej
Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 11522/21 o powierzchni 0,0228 ha (ul. Muzyczna)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 11522/21 o powierzchni 0,0228 ha, zabudowanej budynkiem garażu posadowionym na fundamencie beto...
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (działka o nr geod. 31412/7 o powierzchni 0,0178 ha ul. Raczkowska 42)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2023 roku w siedzibie Urzędu...
Czytaj więcej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr geod. 11164 o powierzchni 0,0655 ha (ul. Teofila Noniewicza 21)
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr geod. 11164 o powierzchni 0,0655 ha, zabudowanej budynkiem drewnianym mieszkalnym o pow...
Czytaj więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stron 6 z 54