Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 40


Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Ogłoszenia
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21753/1 o powierzchni 0,0457 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława Rey...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu grudniu.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 31370/3 o powierzchni 0,0340 ha, położonej przy ul. Zastawie w Suwałkach, wchodz...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 35749 o powierzchni 0,1043 ha, położonej przy ul. Szwoleżerów w Suwałk...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32934/26 o powierzchni 1,0320 ha, nr 32934/29 o powierzc...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 32927/3 o powierzchni 7,0157 ha, położonej przy ul. Stanisł...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 40