Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 20


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Posiedzenie nr 24/2020 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz online za pomocą środk&o...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suw...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33914/4 o powierzchni 0,0904 ha, niezabudowana, położona w Su...
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu grudniu 2020r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskieg...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk informuje, że zobowiązany jest przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacje dotyczące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Miasto Suwałki w 2021 r...
Czytaj więcej
Lista roczna
Prezentujemy projekt listy rocznej, na której znajduje się wykaz osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w 2021 roku.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 31265/2 o powierzchni 1,3467 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewski...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33915/12 o powierzchni 0,0863 ha, niezabudowana, położona w S...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 20