Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 12


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki z przeznaczeniem na cele rolnicze. 1. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 31989/1, 31989/3 o ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.  ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej 7C
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 22117/2 o powierzchni 0,0745 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 7C, posiadającej ur...
Czytaj więcej
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Noniewicza
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałki: 1. oznaczona działką nr 10953 o powierzchni 0,1206 ha, niezabudowana, położona w Su...
Czytaj więcej
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg na sprzedaż działek położonych przy ul. Utrata
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW SU1S/00008899/7) i 33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW SU1S/00040014/6) po...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw...
Czytaj więcej
Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Mie...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 12